Nr. Jernløse mølle

2 km

Møllen kan i sommertiden opleves hver den maler korn til mel.